అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా రిలయన్స్ జ్యువెల్స్ విడుదల చేసింది “రంకార్” కలెక్షన్‌

కచ్ కళ, సంస్కృతి నుండి ప్రేరణ పొందిన అద్భుతమైన ఆభరణాల శ్రేణి భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన రిలయన్స్ జ్యువెల్స్……